ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6,873
7,530
14,403
429
ม.2
6,505
7,314
13,819
420
ม.3
6,152
7,023
13,175
416
รวมมัธยมต้น
19,530
21,867
41,397
1,265
ม.4
3,875
6,211
10,086
341
ม.5
3,277
5,829
9,106
336
ม.6
3,093
5,666
8,759
326
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10,245
17,706
27,951
1,003
รวมทั้งหมด
29,775
39,573
69,348
2,268
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...