ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,585
2,953
5,538
157
ม.2
2,438
2,812
5,250
155
ม.3
2,257
2,723
4,980
152
รวมมัธยมต้น
7,280
8,488
15,768
464
ม.4
1,544
2,494
4,038
130
ม.5
1,402
2,207
3,609
130
ม.6
1,246
2,241
3,487
123
ปวช.1
2
7
9
1
ปวช.2
2
3
5
1
ปวช.3
1
9
10
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,197
6,961
11,158
386
รวมทั้งหมด
11,477
15,449
26,926
850
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...