ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,748
2,877
5,625
182
ม.2
2,642
2,835
5,477
183
ม.3
2,320
2,749
5,069
176
รวมมัธยมต้น
7,710
8,461
16,171
541
ม.4
1,846
2,999
4,845
185
ม.5
1,654
2,769
4,423
178
ม.6
1,596
2,604
4,200
178
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,096
8,372
13,468
541
รวมทั้งหมด
12,806
16,833
29,639
1,082
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...