ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
23
43
2
อบ.3
29
20
49
2
รวม อบ.
49
43
92
4
ป.1
21
30
51
2
ป.2
29
31
60
2
ป.3
28
34
62
2
ป.4
28
30
58
2
ป.5
29
22
51
2
ป.6
40
27
67
2
รวมประถม
175
174
349
12
ม.1
2,363
2,508
4,871
144
ม.2
2,384
2,469
4,853
142
ม.3
2,239
2,412
4,651
140
รวมมัธยมต้น
6,986
7,389
14,375
426
ม.4
1,727
2,661
4,388
142
ม.5
1,615
2,568
4,183
140
ม.6
1,474
2,328
3,802
138
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,816
7,557
12,373
420
รวมทั้งหมด
12,026
15,163
27,189
862
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...