ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
33
23
56
2
ป.2
26
25
51
2
ป.3
17
21
38
2
ป.4
25
25
50
2
ป.5
16
14
30
2
ป.6
23
18
41
2
รวมประถม
140
126
266
12
ม.1
7,604
8,204
15,808
407
ม.2
7,042
7,855
14,897
397
ม.3
7,196
8,092
15,288
384
รวมมัธยมต้น
21,842
24,151
45,993
1,188
ม.4
4,343
6,851
11,194
302
ม.5
3,898
6,535
10,433
302
ม.6
3,604
6,178
9,782
298
ปวช.1
4
27
31
1
ปวช.2
0
27
27
1
ปวช.3
1
31
32
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,850
19,649
31,499
905
รวมทั้งหมด
33,832
43,926
77,758
2,105
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...