ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
14
17
31
2
ป.2
32
22
54
2
ป.3
24
26
50
2
ป.4
14
21
35
2
ป.5
24
26
50
2
ป.6
13
13
26
2
รวมประถม
121
125
246
12
ม.1
7,572
8,253
15,825
412
ม.2
7,450
8,084
15,534
405
ม.3
6,890
7,768
14,658
396
รวมมัธยมต้น
21,912
24,105
46,017
1,213
ม.4
4,725
7,334
12,059
316
ม.5
4,179
6,593
10,772
304
ม.6
3,744
6,372
10,116
301
ปวช.1
3
21
24
1
ปวช.2
4
20
24
1
ปวช.3
0
23
23
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
12,655
20,363
33,018
924
รวมทั้งหมด
34,688
44,593
79,281
2,149
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...