ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,213
3,810
7,023
225
ม.2
3,148
3,814
6,962
217
ม.3
2,936
3,774
6,710
212
รวมมัธยมต้น
9,297
11,398
20,695
654
ม.4
2,305
3,743
6,048
199
ม.5
2,042
3,476
5,518
196
ม.6
1,966
3,251
5,217
190
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,313
10,470
16,783
585
รวมทั้งหมด
15,610
21,868
37,478
1,239
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...