ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,947
4,655
8,602
264
ม.2
3,845
4,770
8,615
261
ม.3
3,867
4,753
8,620
258
รวมมัธยมต้น
11,659
14,178
25,837
783
ม.4
2,674
4,426
7,100
223
ม.5
2,497
4,312
6,809
223
ม.6
2,372
4,281
6,653
223
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,543
13,019
20,562
669
รวมทั้งหมด
19,202
27,197
46,399
1,452
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...