ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,290
4,477
8,767
291
ม.2
4,196
4,671
8,867
287
ม.3
3,959
4,594
8,553
287
รวมมัธยมต้น
12,445
13,742
26,187
865
ม.4
2,601
4,163
6,764
230
ม.5
2,205
3,703
5,908
223
ม.6
2,177
3,551
5,728
222
ปวช.1
0
12
12
1
ปวช.2
0
9
9
1
ปวช.3
0
18
18
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,983
11,456
18,439
678
รวมทั้งหมด
19,428
25,198
44,626
1,543
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...