ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,048
5,642
10,690
332
ม.2
4,898
5,479
10,377
332
ม.3
4,997
5,662
10,659
334
รวมมัธยมต้น
14,943
16,783
31,726
998
ม.4
3,504
5,459
8,963
305
ม.5
3,193
5,432
8,625
303
ม.6
3,252
5,468
8,720
309
ปวช.1
45
18
63
3
ปวช.2
41
8
49
3
ปวช.3
36
8
44
4
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10,071
16,393
26,464
927
รวมทั้งหมด
25,014
33,176
58,190
1,925
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...