ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,932
3,103
6,035
175
ม.2
2,609
3,157
5,766
171
ม.3
2,625
3,167
5,792
173
รวมมัธยมต้น
8,166
9,427
17,593
519
ม.4
1,779
3,008
4,787
150
ม.5
1,791
2,914
4,705
149
ม.6
1,614
2,687
4,301
149
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,184
8,609
13,793
448
รวมทั้งหมด
13,350
18,036
31,386
967
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...