ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,209
5,721
10,930
315
ม.2
4,926
5,563
10,489
310
ม.3
4,717
5,525
10,242
313
รวมมัธยมต้น
14,852
16,809
31,661
938
ม.4
3,597
5,888
9,485
282
ม.5
3,093
5,567
8,660
278
ม.6
2,926
5,238
8,164
276
ปวช.1
47
86
133
4
ปวช.2
45
92
137
4
ปวช.3
24
63
87
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
9,732
16,934
26,666
847
รวมทั้งหมด
24,584
33,743
58,327
1,785
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...