ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,153
5,525
10,678
319
ม.2
5,007
5,696
10,703
319
ม.3
4,567
5,426
9,993
311
รวมมัธยมต้น
14,727
16,647
31,374
949
ม.4
3,937
6,202
10,139
298
ม.5
3,261
5,591
8,852
282
ม.6
2,909
5,363
8,272
279
ปวช.1
28
66
94
3
ปวช.2
42
80
122
4
ปวช.3
36
84
120
4
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10,213
17,386
27,599
870
รวมทั้งหมด
24,940
34,033
58,973
1,819
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...