ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,826
5,024
9,850
324
ม.2
4,818
5,001
9,819
321
ม.3
4,521
5,072
9,593
318
รวมมัธยมต้น
14,165
15,097
29,262
963
ม.4
3,023
5,002
8,025
285
ม.5
2,531
4,387
6,918
269
ม.6
2,537
4,419
6,956
273
ปวช.1
156
45
201
6
ปวช.2
118
50
168
6
ปวช.3
72
45
117
5
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,437
13,948
22,385
844
รวมทั้งหมด
22,602
29,045
51,647
1,807
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...