ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,544
4,115
7,659
216
ม.2
3,480
4,022
7,502
212
ม.3
3,306
3,938
7,244
208
รวมมัธยมต้น
10,330
12,075
22,405
636
ม.4
3,015
4,755
7,770
234
ม.5
2,686
4,518
7,204
232
ม.6
2,741
4,325
7,066
230
ปวช.1
30
0
30
1
ปวช.2
30
0
30
1
ปวช.3
30
0
30
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,532
13,598
22,130
699
รวมทั้งหมด
18,862
25,673
44,535
1,335
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...