ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,741
3,010
5,751
173
ม.2
2,733
3,118
5,851
179
ม.3
2,778
3,142
5,920
174
รวมมัธยมต้น
8,252
9,270
17,522
526
ม.4
1,828
2,969
4,797
171
ม.5
1,741
2,992
4,733
173
ม.6
1,717
2,811
4,528
174
ปวช.1
1
6
7
1
ปวช.2
7
19
26
1
ปวช.3
14
44
58
4
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,308
8,841
14,149
524
รวมทั้งหมด
13,560
18,111
31,671
1,050
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...