ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,704
4,256
7,960
253
ม.2
3,739
4,444
8,183
251
ม.3
3,738
4,443
8,181
258
รวมมัธยมต้น
11,181
13,143
24,324
762
ม.4
2,981
4,428
7,409
259
ม.5
2,982
4,176
7,158
261
ม.6
2,865
4,155
7,020
265
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,828
12,759
21,587
785
รวมทั้งหมด
20,009
25,902
45,911
1,547
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...