ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,621
2,880
5,501
163
ม.2
2,514
2,857
5,371
163
ม.3
2,443
2,774
5,217
159
รวมมัธยมต้น
7,578
8,511
16,089
485
ม.4
1,992
2,922
4,914
172
ม.5
1,840
2,746
4,586
170
ม.6
1,782
2,693
4,475
169
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,614
8,361
13,975
511
รวมทั้งหมด
13,192
16,872
30,064
996
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...