ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,978
3,324
6,302
191
ม.2
2,880
3,351
6,231
192
ม.3
2,777
3,159
5,936
189
รวมมัธยมต้น
8,635
9,834
18,469
572
ม.4
2,265
3,529
5,794
186
ม.5
2,144
3,220
5,364
180
ม.6
1,873
2,955
4,828
180
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,282
9,704
15,986
546
รวมทั้งหมด
14,917
19,538
34,455
1,118
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...