ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,125
4,357
8,482
240
ม.2
3,996
4,372
8,368
236
ม.3
3,859
4,113
7,972
235
รวมมัธยมต้น
11,980
12,842
24,822
711
ม.4
2,962
4,180
7,142
220
ม.5
2,509
3,842
6,351
212
ม.6
2,338
3,692
6,030
211
ปวช.1
8
36
44
1
ปวช.2
16
23
39
1
ปวช.3
11
31
42
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,844
11,804
19,648
646
รวมทั้งหมด
19,824
24,646
44,470
1,357
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...