ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,093
4,337
8,430
241
ม.2
3,988
4,471
8,459
244
ม.3
3,819
4,249
8,068
240
รวมมัธยมต้น
11,900
13,057
24,957
725
ม.4
2,814
4,083
6,897
215
ม.5
2,463
3,870
6,333
208
ม.6
2,144
3,585
5,729
204
ปวช.1
51
44
95
3
ปวช.2
27
51
78
3
ปวช.3
33
61
94
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,532
11,694
19,226
636
รวมทั้งหมด
19,432
24,751
44,183
1,361
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...