ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
126
138
264
16
อบ.2
1,175
1,065
2,240
101
อบ.3
1,264
1,159
2,423
103
รวม อบ.
2,565
2,362
4,927
220
ป.1
1,574
1,395
2,969
108
ป.2
1,564
1,365
2,929
111
ป.3
1,428
1,355
2,783
102
ป.4
1,469
1,332
2,801
103
ป.5
1,600
1,303
2,903
103
ป.6
1,509
1,378
2,887
104
รวมประถม
9,144
8,128
17,272
631
ม.1
408
291
699
23
ม.2
404
284
688
23
ม.3
358
291
649
23
รวมมัธยมต้น
1,170
866
2,036
69
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,879
11,356
24,235
920
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...