ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
115
110
225
12
อบ.2
1,015
965
1,980
89
อบ.3
1,126
1,037
2,163
93
รวม อบ.
2,256
2,112
4,368
194
ป.1
1,714
1,607
3,321
114
ป.2
1,672
1,512
3,184
111
ป.3
1,619
1,471
3,090
110
ป.4
1,585
1,527
3,112
109
ป.5
1,599
1,526
3,125
109
ป.6
1,619
1,456
3,075
108
รวมประถม
9,808
9,099
18,907
661
ม.1
911
676
1,587
47
ม.2
847
726
1,573
46
ม.3
788
641
1,429
46
รวมมัธยมต้น
2,546
2,043
4,589
139
ม.4
101
70
171
5
ม.5
50
65
115
4
ม.6
47
77
124
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
198
212
410
13
รวมทั้งหมด
14,808
13,466
28,274
1,007
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...