ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
263
252
515
26
อบ.2
1,689
1,575
3,264
206
อบ.3
1,736
1,751
3,487
204
รวม อบ.
3,688
3,578
7,266
436
ป.1
2,059
1,739
3,798
206
ป.2
2,039
1,994
4,033
208
ป.3
2,125
1,949
4,074
208
ป.4
1,959
1,833
3,792
204
ป.5
2,097
1,898
3,995
206
ป.6
1,993
1,832
3,825
207
รวมประถม
12,272
11,245
23,517
1,239
ม.1
909
712
1,621
68
ม.2
929
716
1,645
69
ม.3
844
679
1,523
66
รวมมัธยมต้น
2,682
2,107
4,789
203
ม.4
40
44
84
3
ม.5
38
44
82
3
ม.6
15
36
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
93
124
217
8
รวมทั้งหมด
18,735
17,054
35,789
1,886
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...