ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
142
146
288
26
อบ.2
811
799
1,610
144
อบ.3
911
866
1,777
149
รวม อบ.
1,864
1,811
3,675
319
ป.1
1,100
1,008
2,108
151
ป.2
1,129
1,069
2,198
156
ป.3
1,156
1,161
2,317
155
ป.4
1,156
1,129
2,285
154
ป.5
1,243
1,192
2,435
156
ป.6
1,201
1,071
2,272
155
รวมประถม
6,985
6,630
13,615
927
ม.1
313
258
571
39
ม.2
315
227
542
39
ม.3
309
216
525
38
รวมมัธยมต้น
937
701
1,638
116
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,786
9,142
18,928
1,362
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...