ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
213
215
428
45
อบ.2
1,064
1,026
2,090
161
อบ.3
1,050
985
2,035
163
รวม อบ.
2,327
2,226
4,553
369
ป.1
1,297
1,240
2,537
166
ป.2
1,346
1,194
2,540
168
ป.3
1,302
1,187
2,489
166
ป.4
1,316
1,237
2,553
168
ป.5
1,466
1,199
2,665
168
ป.6
1,414
1,321
2,735
170
รวมประถม
8,141
7,378
15,519
1,006
ม.1
595
392
987
40
ม.2
543
379
922
38
ม.3
516
381
897
40
รวมมัธยมต้น
1,654
1,152
2,806
118
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,122
10,756
22,878
1,493
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...