ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
240
188
428
45
อบ.2
1,003
1,006
2,009
161
อบ.3
1,078
1,027
2,105
162
รวม อบ.
2,321
2,221
4,542
368
ป.1
1,139
1,089
2,228
164
ป.2
1,291
1,202
2,493
164
ป.3
1,345
1,202
2,547
167
ป.4
1,331
1,182
2,513
164
ป.5
1,304
1,230
2,534
164
ป.6
1,464
1,217
2,681
166
รวมประถม
7,874
7,122
14,996
989
ม.1
569
385
954
40
ม.2
558
389
947
40
ม.3
502
354
856
38
รวมมัธยมต้น
1,629
1,128
2,757
118
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,824
10,471
22,295
1,475
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...