ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
105
78
183
17
อบ.2
957
922
1,879
173
อบ.3
1,015
950
1,965
173
รวม อบ.
2,077
1,950
4,027
363
ป.1
1,171
1,013
2,184
171
ป.2
1,149
1,105
2,254
172
ป.3
1,234
1,138
2,372
173
ป.4
1,248
1,085
2,333
175
ป.5
1,233
1,151
2,384
181
ป.6
1,226
1,170
2,396
176
รวมประถม
7,261
6,662
13,923
1,048
ม.1
455
346
801
50
ม.2
475
364
839
53
ม.3
454
355
809
53
รวมมัธยมต้น
1,384
1,065
2,449
156
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,722
9,677
20,399
1,567
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...