ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
264
241
505
44
อบ.2
1,266
1,200
2,466
154
อบ.3
1,307
1,184
2,491
156
รวม อบ.
2,837
2,625
5,462
354
ป.1
1,441
1,329
2,770
155
ป.2
1,397
1,332
2,729
154
ป.3
1,299
1,267
2,566
151
ป.4
1,383
1,322
2,705
155
ป.5
1,355
1,240
2,595
155
ป.6
1,469
1,330
2,799
155
รวมประถม
8,344
7,820
16,164
925
ม.1
652
536
1,188
47
ม.2
616
504
1,120
46
ม.3
579
439
1,018
47
รวมมัธยมต้น
1,847
1,479
3,326
140
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,028
11,924
24,952
1,419
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...