ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
472
412
884
51
อบ.2
1,186
1,163
2,349
116
อบ.3
1,349
1,292
2,641
119
รวม อบ.
3,007
2,867
5,874
286
ป.1
1,689
1,460
3,149
130
ป.2
1,758
1,584
3,342
130
ป.3
1,737
1,564
3,301
127
ป.4
1,576
1,481
3,057
123
ป.5
1,700
1,417
3,117
123
ป.6
1,555
1,397
2,952
123
รวมประถม
10,015
8,903
18,918
756
ม.1
588
467
1,055
31
ม.2
599
475
1,074
35
ม.3
545
405
950
31
รวมมัธยมต้น
1,732
1,347
3,079
97
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,754
13,117
27,871
1,139
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...