ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
251
250
501
42
อบ.2
702
609
1,311
90
อบ.3
748
671
1,419
91
รวม อบ.
1,701
1,530
3,231
223
ป.1
1,104
1,095
2,199
114
ป.2
1,190
1,062
2,252
116
ป.3
1,197
1,041
2,238
112
ป.4
1,080
984
2,064
115
ป.5
1,136
1,071
2,207
114
ป.6
1,090
1,019
2,109
115
รวมประถม
6,797
6,272
13,069
686
ม.1
470
444
914
37
ม.2
426
376
802
37
ม.3
444
448
892
36
รวมมัธยมต้น
1,340
1,268
2,608
110
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,838
9,070
18,908
1,019
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...