ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
123
89
212
19
อบ.2
1,066
1,043
2,109
118
อบ.3
1,257
1,087
2,344
124
รวม อบ.
2,446
2,219
4,665
261
ป.1
1,320
1,193
2,513
117
ป.2
1,406
1,192
2,598
121
ป.3
1,387
1,272
2,659
122
ป.4
1,193
1,181
2,374
119
ป.5
1,214
1,102
2,316
118
ป.6
1,145
1,097
2,242
118
รวมประถม
7,665
7,037
14,702
715
ม.1
388
367
755
31
ม.2
350
335
685
30
ม.3
322
293
615
28
รวมมัธยมต้น
1,060
995
2,055
89
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,171
10,251
21,422
1,065
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...