ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
146
165
311
31
อบ.2
1,061
936
1,997
113
อบ.3
1,162
1,068
2,230
120
รวม อบ.
2,369
2,169
4,538
264
ป.1
1,296
1,193
2,489
121
ป.2
1,318
1,197
2,515
124
ป.3
1,304
1,193
2,497
123
ป.4
1,180
1,095
2,275
121
ป.5
1,185
1,092
2,277
120
ป.6
1,142
1,100
2,242
120
รวมประถม
7,425
6,870
14,295
729
ม.1
367
313
680
30
ม.2
359
283
642
29
ม.3
279
283
562
29
รวมมัธยมต้น
1,005
879
1,884
88
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,799
9,918
20,717
1,081
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...