ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
86
80
166
17
อบ.2
1,391
1,347
2,738
164
อบ.3
1,559
1,443
3,002
166
รวม อบ.
3,036
2,870
5,906
347
ป.1
1,655
1,492
3,147
168
ป.2
1,742
1,615
3,357
166
ป.3
1,718
1,534
3,252
168
ป.4
1,565
1,467
3,032
166
ป.5
1,603
1,447
3,050
164
ป.6
1,618
1,442
3,060
168
รวมประถม
9,901
8,997
18,898
1,000
ม.1
740
545
1,285
52
ม.2
604
555
1,159
54
ม.3
610
494
1,104
53
รวมมัธยมต้น
1,954
1,594
3,548
159
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,891
13,461
28,352
1,506
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...