ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
268
218
486
39
อบ.2
974
948
1,922
131
อบ.3
1,036
928
1,964
132
รวม อบ.
2,278
2,094
4,372
302
ป.1
1,186
994
2,180
136
ป.2
1,132
1,063
2,195
139
ป.3
1,180
1,064
2,244
138
ป.4
1,056
1,038
2,094
133
ป.5
1,089
967
2,056
135
ป.6
1,095
949
2,044
134
รวมประถม
6,738
6,075
12,813
815
ม.1
438
303
741
33
ม.2
402
324
726
33
ม.3
397
309
706
35
รวมมัธยมต้น
1,237
936
2,173
101
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,253
9,105
19,358
1,218
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...