ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
68
67
135
17
อบ.2
786
674
1,460
116
อบ.3
788
705
1,493
119
รวม อบ.
1,642
1,446
3,088
252
ป.1
815
783
1,598
116
ป.2
907
822
1,729
117
ป.3
903
796
1,699
116
ป.4
906
773
1,679
115
ป.5
966
797
1,763
118
ป.6
868
810
1,678
115
รวมประถม
5,365
4,781
10,146
697
ม.1
417
419
836
36
ม.2
422
375
797
36
ม.3
349
349
698
35
รวมมัธยมต้น
1,188
1,143
2,331
107
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,195
7,370
15,565
1,056
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...