ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
83
70
153
14
อบ.2
1,016
985
2,001
143
อบ.3
1,003
917
1,920
142
รวม อบ.
2,102
1,972
4,074
299
ป.1
1,215
1,141
2,356
147
ป.2
1,216
1,126
2,342
145
ป.3
1,169
1,046
2,215
143
ป.4
1,228
1,089
2,317
143
ป.5
1,226
1,057
2,283
147
ป.6
1,278
1,150
2,428
147
รวมประถม
7,332
6,609
13,941
872
ม.1
374
266
640
33
ม.2
338
266
604
32
ม.3
329
251
580
33
รวมมัธยมต้น
1,041
783
1,824
98
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,475
9,364
19,839
1,269
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...