ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
78
80
158
15
อบ.2
1,006
835
1,841
138
อบ.3
1,012
984
1,996
143
รวม อบ.
2,096
1,899
3,995
296
ป.1
1,117
1,017
2,134
144
ป.2
1,203
1,127
2,330
145
ป.3
1,199
1,126
2,325
145
ป.4
1,156
1,068
2,224
143
ป.5
1,210
1,096
2,306
143
ป.6
1,216
1,071
2,287
147
รวมประถม
7,101
6,505
13,606
867
ม.1
351
283
634
34
ม.2
334
242
576
33
ม.3
296
252
548
32
รวมมัธยมต้น
981
777
1,758
99
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,178
9,181
19,359
1,262
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...