ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
272
270
542
54
อบ.2
1,231
1,097
2,328
186
อบ.3
1,290
1,248
2,538
184
รวม อบ.
2,793
2,615
5,408
424
ป.1
1,480
1,388
2,868
194
ป.2
1,626
1,455
3,081
197
ป.3
1,670
1,508
3,178
195
ป.4
1,560
1,410
2,970
191
ป.5
1,679
1,473
3,152
193
ป.6
1,573
1,469
3,042
191
รวมประถม
9,588
8,703
18,291
1,161
ม.1
544
386
930
48
ม.2
562
363
925
50
ม.3
505
436
941
48
รวมมัธยมต้น
1,611
1,185
2,796
146
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,992
12,503
26,495
1,731
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...