ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
288
297
585
67
อบ.2
1,350
1,240
2,590
220
อบ.3
1,343
1,383
2,726
219
รวม อบ.
2,981
2,920
5,901
506
ป.1
1,442
1,369
2,811
225
ป.2
1,586
1,449
3,035
223
ป.3
1,689
1,541
3,230
222
ป.4
1,474
1,352
2,826
223
ป.5
1,605
1,493
3,098
224
ป.6
1,589
1,493
3,082
225
รวมประถม
9,385
8,697
18,082
1,342
ม.1
870
773
1,643
83
ม.2
887
720
1,607
82
ม.3
783
759
1,542
83
รวมมัธยมต้น
2,540
2,252
4,792
248
ม.4
130
192
322
10
ม.5
120
188
308
9
ม.6
88
182
270
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
338
562
900
29
รวมทั้งหมด
15,244
14,431
29,675
2,125
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...