ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
145
152
297
50
อบ.2
962
844
1,806
179
อบ.3
1,014
932
1,946
181
รวม อบ.
2,121
1,928
4,049
410
ป.1
1,043
965
2,008
186
ป.2
1,129
965
2,094
185
ป.3
1,201
1,015
2,216
183
ป.4
1,074
1,068
2,142
183
ป.5
1,196
1,004
2,200
183
ป.6
1,140
1,056
2,196
186
รวมประถม
6,783
6,073
12,856
1,106
ม.1
428
327
755
51
ม.2
427
324
751
52
ม.3
370
295
665
51
รวมมัธยมต้น
1,225
946
2,171
154
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,129
8,947
19,076
1,670
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...