ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
224
225
449
63
อบ.2
1,470
1,330
2,800
236
อบ.3
1,555
1,522
3,077
237
รวม อบ.
3,249
3,077
6,326
536
ป.1
1,731
1,670
3,401
247
ป.2
1,886
1,726
3,612
244
ป.3
1,991
1,805
3,796
248
ป.4
1,816
1,771
3,587
247
ป.5
1,900
1,773
3,673
247
ป.6
1,858
1,781
3,639
246
รวมประถม
11,182
10,526
21,708
1,479
ม.1
907
714
1,621
89
ม.2
951
715
1,666
88
ม.3
955
749
1,704
92
รวมมัธยมต้น
2,813
2,178
4,991
269
ม.4
51
68
119
9
ม.5
55
43
98
9
ม.6
49
66
115
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
155
177
332
27
รวมทั้งหมด
17,399
15,958
33,357
2,311
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...