ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
259
281
540
43
อบ.2
1,970
1,835
3,805
243
อบ.3
1,982
1,835
3,817
247
รวม อบ.
4,211
3,951
8,162
533
ป.1
2,264
2,155
4,419
258
ป.2
2,378
2,174
4,552
253
ป.3
2,213
2,077
4,290
255
ป.4
2,387
2,207
4,594
251
ป.5
2,440
2,247
4,687
250
ป.6
2,543
2,285
4,828
254
รวมประถม
14,225
13,145
27,370
1,521
ม.1
1,164
876
2,040
94
ม.2
1,063
873
1,936
92
ม.3
940
817
1,757
90
รวมมัธยมต้น
3,167
2,566
5,733
276
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21,603
19,662
41,265
2,330
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...