ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
277
219
496
39
อบ.2
1,895
1,701
3,596
241
อบ.3
2,000
1,833
3,833
246
รวม อบ.
4,172
3,753
7,925
526
ป.1
2,062
1,890
3,952
254
ป.2
2,261
2,155
4,416
256
ป.3
2,394
2,168
4,562
251
ป.4
2,239
2,083
4,322
251
ป.5
2,401
2,205
4,606
253
ป.6
2,443
2,240
4,683
253
รวมประถม
13,800
12,741
26,541
1,518
ม.1
1,091
825
1,916
93
ม.2
1,023
822
1,845
94
ม.3
920
802
1,722
93
รวมมัธยมต้น
3,034
2,449
5,483
280
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21,006
18,943
39,949
2,324
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...