ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
28
34
62
9
อบ.2
1,330
1,236
2,566
207
อบ.3
1,429
1,359
2,788
205
รวม อบ.
2,787
2,629
5,416
421
ป.1
1,577
1,396
2,973
213
ป.2
1,719
1,590
3,309
215
ป.3
1,636
1,609
3,245
217
ป.4
1,605
1,477
3,082
214
ป.5
1,711
1,606
3,317
213
ป.6
1,518
1,516
3,034
211
รวมประถม
9,766
9,194
18,960
1,283
ม.1
606
461
1,067
59
ม.2
586
431
1,017
59
ม.3
565
481
1,046
59
รวมมัธยมต้น
1,757
1,373
3,130
177
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,310
13,196
27,506
1,881
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...