ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
193
177
370
34
อบ.2
2,712
2,591
5,303
338
อบ.3
2,697
2,536
5,233
341
รวม อบ.
5,602
5,304
10,906
713
ป.1
3,171
3,040
6,211
351
ป.2
3,246
3,148
6,394
348
ป.3
2,969
2,856
5,825
348
ป.4
3,176
2,994
6,170
347
ป.5
3,145
2,951
6,096
344
ป.6
3,201
3,007
6,208
345
รวมประถม
18,908
17,996
36,904
2,083
ม.1
1,140
914
2,054
94
ม.2
1,055
856
1,911
91
ม.3
1,085
878
1,963
94
รวมมัธยมต้น
3,280
2,648
5,928
279
ม.4
13
27
40
2
ม.5
18
20
38
2
ม.6
13
20
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
67
111
6
รวมทั้งหมด
27,834
26,015
53,849
3,081
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...