ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
149
162
311
29
อบ.2
2,663
2,452
5,115
327
อบ.3
2,739
2,614
5,353
331
รวม อบ.
5,551
5,228
10,779
687
ป.1
2,882
2,719
5,601
339
ป.2
3,166
3,067
6,233
342
ป.3
3,254
3,178
6,432
337
ป.4
2,991
2,885
5,876
339
ป.5
3,184
3,013
6,197
342
ป.6
3,164
2,967
6,131
338
รวมประถม
18,641
17,829
36,470
2,037
ม.1
1,067
855
1,922
88
ม.2
1,045
898
1,943
93
ม.3
950
812
1,762
90
รวมมัธยมต้น
3,062
2,565
5,627
271
ม.4
27
29
56
2
ม.5
11
22
33
2
ม.6
18
20
38
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
71
127
6
รวมทั้งหมด
27,310
25,693
53,003
3,001
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...