ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
57
51
108
8
อบ.2
2,493
2,415
4,908
279
อบ.3
2,583
2,585
5,168
293
รวม อบ.
5,133
5,051
10,184
580
ป.1
2,783
2,592
5,375
292
ป.2
2,977
2,853
5,830
310
ป.3
2,995
2,824
5,819
314
ป.4
2,771
2,659
5,430
289
ป.5
2,878
2,802
5,680
317
ป.6
2,750
2,642
5,392
292
รวมประถม
17,154
16,372
33,526
1,814
ม.1
1,236
998
2,234
103
ม.2
1,045
975
2,020
100
ม.3
1,033
924
1,957
100
รวมมัธยมต้น
3,314
2,897
6,211
303
ม.4
16
22
38
3
ม.5
15
34
49
4
ม.6
19
40
59
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
96
146
11
รวมทั้งหมด
25,651
24,416
50,067
2,708
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...