ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
359
372
731
78
อบ.2
1,749
1,640
3,389
279
อบ.3
1,819
1,680
3,499
278
รวม อบ.
3,927
3,692
7,619
635
ป.1
1,793
1,770
3,563
283
ป.2
2,058
1,855
3,913
289
ป.3
2,071
1,899
3,970
288
ป.4
2,024
1,832
3,856
282
ป.5
2,123
1,887
4,010
285
ป.6
2,012
1,975
3,987
282
รวมประถม
12,081
11,218
23,299
1,709
ม.1
723
611
1,334
76
ม.2
702
579
1,281
73
ม.3
684
533
1,217
75
รวมมัธยมต้น
2,109
1,723
3,832
224
ม.4
2
7
9
1
ม.5
1
0
1
1
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
3
7
10
2
รวมทั้งหมด
18,120
16,640
34,760
2,570
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...