ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
225
200
425
48
อบ.2
1,101
1,058
2,159
186
อบ.3
1,240
1,171
2,411
187
รวม อบ.
2,566
2,429
4,995
421
ป.1
1,380
1,176
2,556
193
ป.2
1,245
1,112
2,357
192
ป.3
1,215
1,172
2,387
190
ป.4
1,235
1,176
2,411
188
ป.5
1,445
1,234
2,679
190
ป.6
1,388
1,246
2,634
189
รวมประถม
7,908
7,116
15,024
1,142
ม.1
438
306
744
44
ม.2
388
323
711
43
ม.3
463
273
736
44
รวมมัธยมต้น
1,289
902
2,191
131
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,763
10,447
22,210
1,694
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...