ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
242
261
503
41
อบ.2
1,606
1,533
3,139
220
อบ.3
1,625
1,636
3,261
227
รวม อบ.
3,473
3,430
6,903
488
ป.1
1,723
1,577
3,300
231
ป.2
1,814
1,841
3,655
225
ป.3
2,012
1,816
3,828
230
ป.4
1,839
1,734
3,573
221
ป.5
1,798
1,745
3,543
227
ป.6
1,873
1,717
3,590
225
รวมประถม
11,059
10,430
21,489
1,359
ม.1
847
689
1,536
70
ม.2
757
656
1,413
69
ม.3
638
598
1,236
66
รวมมัธยมต้น
2,242
1,943
4,185
205
ม.4
33
49
82
3
ม.5
35
49
84
3
ม.6
25
49
74
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
93
147
240
9
รวมทั้งหมด
16,867
15,950
32,817
2,061
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...